Církev adventistů sedmého dne Praha - Žižkov Kontakt
"Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."

(Zjevení Janovo 14,12)

Kdo jsme a co děláme

Církev adventistů sedmého dne je křesťanská protestanTská církev. Věříme v druhý příchod ježíše krista.

Jsme skupinka věřících, kteří se nebojí svědčit a pracovat pro Pána Boha, Ježíše Krista a Ducha Svatého.

Youtube sborový kanál: ZDE

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ

  1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egyptské země, z domo otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

  2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

  4. Pomni na den sobotní, aby ti byl svatý.

  5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

  6. Nezabiješ.

  7. Nesesmilníš.

  8. Nepokradeš.

  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního.

Napište nám

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo se chcete přihlásit na vyučování Bible, vyplňte prosím přiložený formulář.

Název E-mail Zpráva Odeslat
kontakty

Kde nás najdete

Modlitebna a kancelář se nachází v office centru Pražačka.
Pro vpuštění do budovy o víkendu, prosím, vyčkejte na otevření hlavních dveří nebo volejte na tel. viz níže.

Koněvova 2660/141, Praha 3 Česká republika 

+ 420 739 345 678 kazatel Miroslav Starý  

casd.zizkov@gmail.com 

SO: 9:30 - 14:00